Användarvillkor

De villkor som anges nedan gäller alla besökare online som har tillgång till innehåll på www.sponsortrojan.se

 

 1. Godkännande av användarvillkoren

Dessa användarvillkor gäller för www.sponsortrojan.se (Var och en "webbplats" och tillsammans "våra webbplatser"). Vi har också en integritetspolicy och kan ha andra villkor, juridiska meddelanden och villkor som gäller för olika aktiviteter på våra webbplatser, inklusive villkor som kan gälla för köp av varor eller tjänster och för specifika delar eller funktioner på en webbplats (t.ex. tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner), som alla ovan nämnda införlivas här genom referens, och ska, tillsammans med användarvillkoren vara ett avtalsavtal ("villkoren") mellan Sponsortröjan och dig.

Du måste acceptera villkoren i sin helhet innan du använder någon av våra webbplatser. Du kan acceptera villkoren på två sätt:

(1) genom att klicka för att "acceptera" eller "gå med på" villkoren, där detta alternativ presenteras eller görs tillgängligt för dig på eller från någon webbplats, och

(2) genom att faktiskt använda vilken webbplats som helst.

Genom att använda någon av våra webbplatser samtycker du till villkoren i sin helhet. Om du inte samtycker till villkoren, använd inte någon av våra webbplatser. Om inte annat anges, kan villkoren ändras när som helst utan föregående meddelande. Och din fortsatta användning av våra webbplatser efter att alla ändringar har implementerats utgör ditt godkännande av sådana ändringar.


 1. Integritetspolicy

Sponsortrojans Integritetspolicy gäller för användning av alla våra webbplatser, och dess villkor är en del av villkoren genom denna referens. Genom att använda någon av våra webbplatser erkänner du och samtycker till att Internet-överföringar aldrig är helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller information du skickar till en webbplats kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring (till exempel kreditkortsinformation) är krypterad. Vi använder dock SSL-krypteringsteknik (Secure Socket Layer) och andra rimliga åtgärder för att skydda din information från obehörig användning eller avslöjande.
 

 1. Ägarskap till webbplatser, innehåll och varumärken

Webbplatsen kontrolleras av Sportion Media Group AB (laget.se), och om inget annat skriftligt avtalats, allt material på våra webbplatser, inklusive text, grafik, information, innehåll, bilder, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, videoklipp, ljud, musik, konstverk , datorkod och annat material, och upphovsrätten, varumärken, handelsklänning och / eller andra immateriella rättigheter i sådant material (kollektivt ”innehållet”), ägs, kontrolleras och / eller licensieras av Sportion Media Group AB.

Webbplatserna och innehållet är endast avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får bara ladda ner eller kopiera innehållet och annat nedladdningsbart material som visas på webbplatserna för personlig användning. Ingen rätt, titel eller intresse för något nedladdat eller kopierat innehåll överförs till dig som ett resultat av sådan nedladdning eller kopiering. Du får inte reproducera (utom som anges ovan), publicera, överföra, distribuera, visa, utföra, ändra, modifiera, skapa derivatverk från, sälja eller utnyttja eller på annat sätt använda något av innehållet eller webbplatserna för något offentligt eller kommersiellt syfte.

Vissa varumärken, varumärken, servicemärken och logotyper som används eller visas på denna webbplats är registrerade och oregistrerade varumärken, varumärken och servicemärken för Sponsortröjan/laget.se och dess dotterbolag. Andra varumärken, varumärken och servicemärken som används eller visas på denna webbplats är de registrerade och oregistrerade varumärkena, varumärken och servicemärken från tredje part. Ingenting som finns på webbplatsen beviljar eller bör tolkas som beviljande, implicit, eller på annat sätt någon licens eller rätt till dig att använda sådana varumärken, varumärken, servicemärken eller logotyper som visas på sådan webbplats.

 1. Din användning av vår webbplats www.sponsortrojan.se  
   

Du får använda våra webbplatser endast enligt villkoren och endast på ett sätt som är förenligt med alla gällande federala och statliga lagar, regler och förordningar och allmänt accepterade praxis eller riktlinjer i relevanta jurisdiktioner, inklusive lagar som reglerar export av data till eller från Förenta staterna.

Du samtycker till att inte använda någon ”djuplänk”, ”robot” eller annan automatisk eller manuell enhet, programvara, program, kod, algoritm eller metod, för att komma åt, kopiera eller övervaka någon del av en webbplats eller innehåll, eller på något sätt att reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av någon webbplats eller innehåll, eller skaffa eller försöka få material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt av oss via webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder för att förhindra sådan aktivitet.

Du samtycker till att inte få eller försöka få obehörig åtkomst till någon del eller funktion på någon webbplats, eller något annat system eller nätverk som är anslutet till webbplatsen eller till någon av våra affärspartners servrar, system eller nätverk, genom att hacking eller med någon annan olaglig metod för åtkomst till data.

Du samtycker till att inte undersöka, skanna eller testa sårbarheten för någon webbplats eller något nätverk som är anslutet till webbplatsen, och inte heller bryta säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna på någon webbplats eller något nätverk som är anslutet till någon webbplats. Du samtycker till att inte vända uppslagning, spåra eller försöka spåra information om någon annan besökare på någon webbplats eller någon annan kund hos Sponsortröjan, inklusive något shoppingkonto som inte innehas av dig, på något sätt där syftet är att upptäcka material eller information, inklusive men inte begränsat till personligt identifierbar information (PII) eller annan information som rimligen kan användas för att ansluta icke-PII till PII.

Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som skulle orsaka en orimligt eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen på webbplatsen eller våra system eller nätverk, eller några system eller nätverk som är anslutna till webbplatsen eller för oss i ett försök att överväldiga våra system för att skapa en ”Denial of Service” eller liknande attack.

Du samtycker till att inte använda någon enhet, teknik eller metod för att störa eller försöka störa funktionen eller funktionerna på någon webbplats eller någon transaktion som sker på en webbplats eller med någon annans användning av någon webbplats.

Du samtycker till att inte smedja rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till något meddelande eller överföring du skickar till oss på eller via någon webbplats eller någon tjänst som erbjuds på eller via någon webbplats. Du samtycker till att inte efterge dig eller låtsas att du är någon annan person eller felaktigt hävdar att du representerar en annan person.

 1. Användarkommunikation och användarinnehåll

Du samtycker till att vi kan använda all användarkommunikation för alla ändamål enligt vårt eget gottfinnande, inklusive reproduktion, överföring, avslöjande, publicering, sändning, utveckling, tillverkning och / eller marknadsföring på något sätt för något eller allt kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte. Du samtycker till att Sponsortröjan inte är skyldigt (1) att hålla någon användarkommunikation med tillförsikt; (2) att betala ersättning för all användarkommunikation; eller (3) för att övervaka, använda, returnera, granska eller svara på all användarkommunikation. Vi har inget ansvar relaterat till innehållet i något användarkommunikation, oavsett om det uppstår enligt lagarna om upphovsrätt, injurier, integritet, obscenitet eller på annat sätt. Vi förbehåller oss rätten att ta bort all användarkommunikation som innehåller allt material som vi anser olämpligt eller oacceptabelt.

Du föreställer och garanterar att allt innehåll som du skickar in i användarkommunikation är originalet för dig, att du äger alla tillämpliga lagliga rättigheter till sådant innehåll och att innehållet inte och inte kommer att kränka rättigheterna för någon annan person eller enhet. Du garanterar, intygar och föreställer att alla personer som visas i ljud- eller bildfiler som skickas in som en del av en användarkommunikation, utom dig själv, är i en ålder av majoritet i sina respektive bostadsstater, med förbehåll för nästa stycke; och du ger rätten att Sponsortröjan, rätten att kopiera, redigera, ändra, revidera, visa, utföra, publicera, distribuera likheterna hos dessa individer och att du har behörighet att intyga denna utgåva på deras beteenden. Om någon av de personer som avbildas i någon användarkommunikation är minderåriga i sina respektive bostadsstater, intygar du, garanterar och föreställer att du är förälder eller juridisk vårdnadshavare till varje sådan person och du beviljar användningen av media som innehåller hans / hennes skildring i enlighet med villkoren.
 

 1. Upphovsrätt och varumärkesregler (DMCA)

Vi har åtagit oss att följa upphovsrätt och relaterade lagar, inklusive Digital Millennium Copyright Act (DMCA), och vi kräver att alla användare av webbplatsen följer dessa lagar. Följaktligen får du inte lagra något material eller innehåll på eller sprida något material eller innehåll över någon webbplats på något sätt som utgör ett intrång i tredje parts immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, rättigheter som beviljas enligt upphovsrätten. Du får inte publicera, ändra, distribuera eller reproducera på något sätt upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan äganderätt som tillhör andra utan att få skriftliga medgivande från sådana ägare. Det är vår policy att säga upp användarrättigheter för alla användare som kränker andras upphovsrättigheter efter mottagande av korrekt meddelande till oss av upphovsrättsägaren eller upphovsrättsägarens juridiska agent.


Anmälan om överträdelse

Om du tror att ditt arbete har kopierats och publicerats på någon av våra webbplatser på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen ge vår utsedda agent följande information:

 • en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren till upphovsrätten eller annat immateriellt intresse;
 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du hävdar har krängt
 • Identifiering av materialet som påstås vara kränkande och en beskrivning av var materialet som du hävdar kränker finns på webbplatsen;
 • din adress, telefonnummer och om möjligt e-postadress;
 • ett uttalande från dig om att du har en god tro på att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrätts- eller immateriella ägare, dess ombud eller lagen; och
 • ett uttalande från dig, gjort under straff för skadedåd, att informationen i din rapport är korrekt och att du är ägare av upphovsrätt eller immateriell egendom eller har behörighet att agera på upphovsrättens eller immateriella ägarens vägnar.

Ovanstående information ("DMCA Notice") ska skickas till oss enligt följande:

Sportion Media Group AB (laget.se)
Stortorget 4
702 11 ÖREBRO
Sverige
E-post: sponsortrojan@laget.se


Om ditt arbete har tagits bort på grund av ett DMCA-meddelande enligt ovanstående förfarande, och du tror att ditt innehåll inte kränker, kan du skicka ett motmeddelande ("DMCA Counter-Notice") till oss som innehåller följande information:

 • Din fysiska eller elektroniska signatur;
 • Identifiering av innehållet som har tagits bort eller till vilket åtkomst har inaktiverats och platsen där innehållet dök upp innan det togs bort eller inaktiverades;
 • Ett uttalande om att du har en god tro på att innehållet togs bort eller inaktiverades till följd av misstag eller felaktig identifiering av innehållet; och
 • Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress, ett uttalande om att du samtycker till den federala domstolens jurisdiktion i Philadelphia, Pennsylvania, och ett uttalande om att du kommer att acceptera processen från den person som lämnade anmälan om påstådd överträdelse.
   

Om ett DMCA-meddelandet mottas av vår utsedda agent, kan Sponsortröjan/laget.se skicka en kopia av DMCA-meddelandet till den ursprungliga klagande parten som informerar den personen om att vi kan ersätta det borttagna innehållet eller upphöra att inaktivera det på tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar. Om inte den påstådda upphovsrättsägaren lämnar in en talan som begär en domstolsbeslut mot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kan det borttagna innehållet ersättas eller åtkomst till det återställas inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar eller efter mottagandet av DMCA-meddelandet.

 1. Konton, lösenord och säkerhet

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via våra webbplatser kan kräva att du öppnar ett konto (inklusive att ställa in ett konto-ID och lösenord) och att dela personlig information (PII). Förutom de framställningar som gjorts i vår integritetspolicy (se avsnitt 2 ovan) angående vårt skydd av din information, är du ensam och helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för din kontoinformation, inklusive ditt konto-ID och lösenord, och för alla aktivitet som sker på eller under ditt konto.

Du samtycker till att meddela Sponsortröjan omedelbart om någon faktisk eller potentiell obehörig användning av ditt konto eller ditt lösenord, eller någon annan faktisk eller potentiell säkerhetsbrott. Du kan dock hållas ansvarig för förluster som har uppstått av Sponsortröjan eller någon annan användare av eller besökare på någon av våra webbplatser på grund av att någon annan använder ditt konto-ID, lösenord eller konto.


Du får inte använda någon annans konto-ID, lösenord eller konto när som helst utan uttryckligt tillstånd och samtycke från innehavaren av det konto-ID, lösenord eller konto. Sponsortröjan/laget.se kan inte och är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa skyldigheter.

 1. Produkter och försäljning

Produktbeskrivningar

När vi beskriver och porträtterar våra produkter på våra webbplatser försöker vi vara så korrekta som möjligt. Vi garanterar dock inte att produktbeskrivningarna eller annat innehåll på någon webbplats är korrekta, fullständiga, pålitliga, aktuella eller felfria. Vi förbehåller oss rätten att korrigera typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan hänföra till produktbeskrivningar, prissättning och tillgänglighet då och då utan föregående meddelande.


Färger

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna på våra produkter som visas på webbplatserna. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt, komplett, pålitlig eller felfri.

Frakt

När du gör en beställning på våra e-handelswebbplatser skickar vi din beställning till den adress som du har angett. Vi kan kräva verifiering av information innan godkännande och / eller leverans av beställningar. Vi förbehåller oss rätten, utan föregående meddelande, att begränsa orderkvantiteten på en produkt eller tjänst och / eller att vägra service till någon kund.

Risk för förlust

Alla föremål som köps på våra e-handelswebbplatser görs enligt ett leveransavtal. Detta innebär att risken för förlust för alla köpta artiklar övergår till dig vid leverans av artiklarna till transportören. Du ansvarar för att lämna in eventuella fordringar till transportörer för skadade och / eller förlorade transporter.

 1. Länkar till våra webbplatser; Tredjepartslänkar på våra webbplatser

Att skapa eller underhålla någon länk från en annan webbplats till någon sida på någon av våra webbplatser utan vårt skriftliga tillstånd är förbjudet. Att köra eller visa någon av våra webbplatser eller information eller material som visas på någon webbplats i ramar eller på liknande sätt på en annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd är förbjudet. Alla tillåtna länkar till någon av våra webbplatser måste följa alla gällande federala och statliga lagar, stadgar, regler och förordningar.

Ibland kan en webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs, drivs eller kontrolleras av Sponsortröjan/laget.se, eller våra betrodda affärspartners. Alla sådana länkar tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna våra webbplatser och vi kan inte ansvara för innehåll, material, information eller händelser som finns på eller som förekommer på webbplatser som inte ägs, drivs eller kontrolleras av Sponsortröjan.

 1. Förändring i webbplatser och innehåll

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande: ändra, avbryta eller avbryta någon av våra webbplatser eller någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via någon webbplats, med eller utan föregående meddelande; ta ut avgifter i samband med användning av en webbplats; ändra och / eller avstå från avgifter som tas ut i samband med en webbplats; och / eller erbjuder möjligheter för vissa eller alla användare av en webbplats. Du samtycker till att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig eller till någon tredje part om något av ovanstående inträffar med avseende på någon av våra webbplatser.

 1. Ansvarsfriskrivningar; Ansvarsbegränsningar; Ersättning

Din användning av denna webbplats är på egen risk. Informationen, materialet och tjänsterna som tillhandahålls på denna webbplats tillhandahålls "som den är" utan några garantier av något slag inklusive garantier för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriell egendom. Ovanstående undantag från underförstådda garantier gäller inte i den utsträckning som är förbjuden enligt lag. Se dina lokala lagar för sådana förbud.

Sponsortröjan tar inget ansvar för skador på eller virus som kan infektera din dator, telekommunikationsutrustning eller annan egendom orsakad av eller uppstått från din tillgång till, användning av eller surfar på någon av våra webbplatser eller din nedladdning av information eller material från någon av våra webbplatser.

Under inga omständigheter kommer Sponsortröjan eller någon av dess respektive officerare, direktörer, anställda, aktieägare, dotterbolag, agenter, efterträdare eller uppdrag, eller någon part som är involverad i skapandet, produktionen eller överföringen av denna webbplats, vara ansvarig gentemot dig eller någon annan för indirekta, speciella, bestraffande, tillfälliga eller följdskador (inklusive, utan begränsning, de som är resultatet av förlorade vinster, förlorade data eller affärsavbrott) som uppstår till följd av användningen, oförmågan att använda eller resultatet av användningen av denna webbplats, alla webbplatser som är länkade till denna webbplats, eller material, information eller tjänster som finns på någon eller alla sådana webbplatser, oavsett om de är baserade på garanti, kontrakt, skadestånd eller någon annan juridisk teori och huruvida de får information om sådana skador. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte i den utsträckning som är förbjuden enligt lag. Se dina lokala lagar för sådana förbud.

Om någon del av dessa ansvarsfriskrivningar eller ansvarsbegränsningar visar sig vara ogiltig eller ej verkställbar av något skäl eller om vi på annat sätt befinner oss ansvariga mot dig på något sätt, ska vårt totala ansvar för alla fordringar under sådana omständigheter för skulder, inte överskrida det lägsta av (i) det belopp som du betalat för din användning av webbplatsen under de senaste tolv (12) månaderna eller (ii) tio dollar ($ 10).

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oskadligt Sponsortröjan/laget.se, dess tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, affärspartners och agenter, från och mot alla fordringar, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokaters avgifter) som härrör från: (i) eventuella överträdelser av dig av någon av dessa villkor, (ii) din användarkommunikation, (iii) din användning av material eller funktioner tillgängliga på webbplatsen (utom i den mån anspråk baseras på intrång i en tredje parts rättigheter av material som skapats av Sponsortröjan.) eller (iv) en överträdelse av dig av tillämplig lag eller något avtal eller villkor med en tredje part som du är föremål för.

 1. Gällande lag; avskiljbarhet; avstående; Tvistlösning

Det är ditt ansvar att fastställa och följa alla tillämpliga lokala, statliga, federala och internationella lagar, stadgar, regler och förordningar (inklusive minimikrav på ålder) relaterade till användningen av våra webbplatser. Varje tvist som uppstår till följd av eller hänför sig till användningen av någon av våra webbplatser kommer att styras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan hänsyn till principer om lagkonflikter.

Om någon del av villkoren ska hållas eller förklaras vara ogiltiga eller inte verkställbara av någon anledning av någon domstol med behörig jurisdiktion, ska sådan bestämmelse vara ineffektiv men påverkar inte någon annan del av villkoren.

Eventuellt misslyckande av oss att helt eller delvis utöva några rättigheter eller att avstå från ett åsidosättande av villkoren av dig ska inte förhindra en efterföljande utövande av en sådan rättighet av oss eller betraktas som ett avstående av oss av ett efterföljande överträdelse av dig av samma eller något annat villkor i villkoren. Våra rättigheter och rättsmedel enligt villkoren ska vara kumulativa, och utövandet av några sådana rättigheter eller botemedel ska inte begränsa vår rätt att utöva någon annan rättighet eller åtgärd.

Alla fordringar som härrör från eller hänför sig till villkoren måste väckas inom ett (1) år efter det att talan har uppstått, eller ska ett sådant krav eller talan uteslutas. Ingen återhämtning får begäras eller erhållas för andra skador än uteslutna kostnader, förutom att den rådande parten har rätt till kostnader och advokatsavgifter. I händelse av kontroverser eller tvister mellan Sponsortröjan och dig som uppstår till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen, ska parterna snabbt och i god tro försöka lösa sådana tvister. Om vi inte kan lösa en sådan tvist inom rimlig tid (inte överskrida trettio (30) dagar), kan någon av parterna överlämna sådana kontroverser eller tvister till medling. Om tvisten inte kan lösas genom medling, ska parterna ha frihet att följa alla rättigheter eller rättsmedel som finns tillgängliga för dem enligt tillämplig lag vid domstolarna i Danmark.

 

 1. Ytterligare hjälp

Om du har några frågor eller funderingar om villkoren, skicka ett e-postmeddelande till sponsortrojan@laget.se eller skriv till oss på:

Sportion Media Group AB (laget.se)
Stortorget 4
702 11 ÖREBRO
Sverige

Försäkra dig om att all personlig identifierbar information som du tillhandahåller i kommunikation till ovanstående e-post, telefonnummer och postadress inte kommer att användas för att skicka reklammaterial.