Integritetspolicy

 

 1. EN ÖVERSIKT AV DATASKYDD
  Allmän information
  Följande information ger dig en översikt av vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Termen "personuppgifter" innefattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen.
   
  Dataregistrering på vår webbplats
  Vem är den ansvariga parten sparande av data på denna webbplats (dvs "controller")?
  Informationen på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör.
  Sportion Media Group AB (laget.se)
  Stortorget 4
  702 11 ÖREBRO
  Sverige
 2. Hur registrerar vi dina uppgifter?
  Vi samlar in din data som ett resultat av att du delar dina data med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.
   
  Våra IT-system registrerar automatiskt annan data när du besöker vår webbplats. Denna data innefattar huvudsakligen teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid då webbplatsen öppnades). Denna information registreras automatiskt när du går in på vår webbplats.
   
  Vilka syften använder vi dina uppgifter för?
  En del av informationen genereras för att garantera en felfri webplats. Annan data kan användas för att analysera ditt användarmönster.
   
  Vilka rättigheter har du när det gäller din information?
  Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftena för dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådan information. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort. Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Du har också rätt att skriva ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten.
   
  Under vissa omständigheter har du dessutom rätten att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
   
  Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part
  Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker vår webbplats. Sådana analyser utförs främst med cookies och med det vi kallar analysprogram. Som regel utförs analyserna av dina surfmönster anonymt; dvs surfmönstret kan inte spåras tillbaka till dig. Du har möjlighet att invända mot sådana analyser eller så kan du förhindra deras prestanda genom att inte använda vissa verktyg.
   
  2. ALLMÄN INFORMATION
  Dataskydd
  Operatören av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i överensstämmelse med lagstadgade dataskyddsbestämmelser.
   
  Varje gång du använder den här webbplatsen kommer en mängd personlig information att samlas in. Personuppgifter innefattar data som kan användas för att personligen identifiera dig.
   
  Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsgap. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredje parts åtkomst.
   
  Information om den ansvariga parten (benämnd ”controller” i GDPR)
  Databehandlingscontrollern på denna webbplats är:
  Sportion Media Group AB (laget.se)
  Stortorget 4
  702 11 ÖREBRO
  Sverige
  E-post: sponsortrojan@laget.se
   
  Controller är den fysiska personen eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om syften behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).
   
  Återkallelse av ditt samtycke till behandlingen av data
  Ett brett spektrum av databehandlingstransaktioner är möjliga endast med förbehåll för ditt uttryckliga medgivande. Du kan också när som helst återkalla det samtycke du redan har gett oss. För att göra det, allt du behöver göra är att skicka oss en informell avisering via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten av all insamling av data som inträffade innan din återkallelse.
   
  Rätt att invända mot insamling av uppgifter i speciella fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 GDPR)
  Om data behandlas på grund av art. 6 Sekt. 1 lit. e eller f GDPR har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av skäl som uppstår till följd av din unika situation. Detta gäller också för all profilering baserad på dessa bestämmelser. För att fastställa den rättsliga grunden som all behandling av data bygger på, vänligen läs denna dataskyddsdeklaration. Om du loggar en invändning kommer vi inte längre att behandla dina berörda personuppgifter, såvida vi inte kan presentera tvingande skydd som är värda skäl för behandlingen av dina uppgifter, som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om syftet med behandlingen är anspråk på, utövande eller försvar av juridiska rättigheter (invändning enligt artikel 21, s. 1 GDPR).
  Om dina personuppgifter behandlas för att delta i direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina berörda personuppgifter för sådana reklamändamål. Detta gäller också för profilering i den utsträckning det är anslutet till sådan direktreklam. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter senare inte längre att användas för direkt reklamändamål (invändningar enligt artikel 21 avdelning 2 GDPR).
   
  Rätt att logga ett klagomål hos det behöriga tillsynsmyndigheten
  I händelse av överträdelser av GDPR har du rätt att registrera ett klagomål hos ett tillsynsorgan, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis behåller sin hemort, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att registrera ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga åtgärder.
   
  Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt behandlar på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt använt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan controller görs detta endast om det är tekniskt genomförbart.
   
  SSL- och / eller TLS-kryptering
  Av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden för webbläsaren växlar från "http: //" till "https: //" och även genom att låsikonen visas i webbläsarraden.
   
  Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.
   
  Information om, blockering, korrigering och radering av data
  Inom ramen för tillämpliga lagstadgade bestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade, blockerade eller borttagna. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.
   
  Rätt att kräva bearbetningsbegränsningar
  Du har rätt att kräva införande av begränsningar när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst.
  Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:
  • Om du skulle ifrågasätta riktigheten av dina data som arkiveras av oss kommer vi vanligtvis att behöva lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skedde / utförs på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva borttagning av dessa uppgifter.
  • Om vi inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller göra anspråk på lagliga rättigheter, har du rätten att kräva begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter i stället för att de tas bort.
  • Om du har gjort en invändning enligt art. 21 Sekt. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vars intressen råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
   
  Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - med undantag för arkivering - endast behandlas med förbehåll för ditt samtycke eller för att kräva, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska personers eller juridiska personers rättigheter eller av viktiga skäl av allmänt intresse som citeras av Europeiska unionen eller en EU-medlemsstat.
   
   
  3. REGISTRERING AV DATA PÅ VÅR WEBBPLATS
  Cookies
  I vissa fall använder vår webbplats och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar inte skador på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.
   
  De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies." De raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies kommer att förbli arkiverade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.
   
  Du kan justera inställningarna i din webbläsare för att se till att du blir meddelad varje gång cookies placeras och för att göra det möjligt för dig att acceptera cookies endast i specifika fall eller för att utesluta godkännandet av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din browser.
  Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner du vill använda (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras på grundval av Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster.
   
  4. ANALYSVERKTYG OCH Annonsering
  Google Analytics
  Denna webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
   
  Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen av användare. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras.
   
  Lagring av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg är baserat på Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster för att optimera både tjänsterna som erbjuds online och operatörens annonseringsaktiviteter.
   
  Webbläsarens plug-in
  Du har möjlighet att förhindra arkivering av kakor genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsares programvara. Vi måste dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Dessutom har du möjligheten att förhindra inspelning av data som genereras av cookien och anslutna till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) av Google samt bearbetning av dess data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plug- i tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.
   
  Invändning mot inspelning av data
  Du har möjlighet att förhindra att din data registreras av Google Analytics. Detta kommer att resultera i placering av en opt-out-cookie, som förhindrar inspelning av dina data vid framtida besök på denna webbplats, detta händer när duaktiverar deaktivering av Google Analytics.
   
  För mer information om hantering av användardata från Google Analytics, se Googles integritetsförklaring för data på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.
   
  Demografiska parametrar tillhandahållna av Google Analytics
  Denna webbplats använder funktionen "demografiska parametrar" som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Källorna till denna information är intressebaserad annonsering från Google samt besökardata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Denna data kan inte allokeras till en viss individ. Du har möjlighet att avaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta inställningsändringar för reklam på ditt Google-konto.
 1. INSTÄLLNINGAR OCH VERKTYG
  YouTube med utökad dataskyddsintegration
  Vår webbplats använder plug-ins från YouTube-plattformen, som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
   
  Vi använder YouTube i det utvidgade dataskyddsläget. Enligt YouTube garanterar detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Ändå betyder detta inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partners kan uteslutas som ett resultat av det utvidgade dataskyddsläget. Oavsett om du tittar på en video kommer YouTube till exempel alltid att upprätta en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.
   
  Så snart du börjar spela en YouTube-video på vår webbplats kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto medan du besöker vår webbplats, tillåter du YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
   
  Efter att du börjat spela en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om vår webbplatsbesökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra användarvänligheten på webbplatsen och för att förhindra försök till bedrägeri. Dessa cookies förblir på din enhet tills du tar bort dem.
   
  Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela en YouTube-video, som ligger utanför vår kontroll.
   
  Användningen av YouTube baseras på vårt intresse för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, detta är ett legitimt intresse.